Thông cáo phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

17/05/2013

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 18 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Quốc hội. Đến nay, các nội dung của kỳ họp đều đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến; tài liệu của phần lớn các nội dung đã được gửi đến đại biểu Quốc hội; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo khác cho kỳ họp đã cơ bản hoàn thành. Ủy ban thường vụ Quốc hội hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan và ý kiến của cử tri trong cả nước, góp phần để kỳ họp tiến hành theo dự kiến, đạt yêu cầu đề ra.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 Luật doanh nghiệp. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn thiện các Tờ trình, báo cáo và dự án để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.

3. Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012.

- Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012: Năm 2012, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, nền kinh tế giữ được tốc độ tăng trưởng hợp lý; lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô được cải thiện; cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vốn cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên; tỷ giá cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng cao, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định,... Bên cạnh đó, còn tồn tại không ít khó khăn: nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro gây lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô; chỉ số hàng tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng, tồn kho bất động sản và vấn đề nợ xấu vẫn ở mức cao; việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế triển khai chậm; ...

 - Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013: Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2013 đạt được một số kết quả tích cực: Tăng trưởng kinh tế quý I đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm trước; lạm phát được kiềm chế, giá cả, thị trường khá ổn định; lãi suất đang có xu hướng giảm; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, tỷ lệ vốn đầu tư ngoài nhà nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng, ... Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng đều còn nhiều khó khăn. Thực hiện tái cấu trúc ngân hàng thương mại, xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và thị trường bất động sản chậm được giải quyết. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể và phá sản vẫn ở mức cao. Việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Về phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2012: Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với phương án của Chính phủ về việc sử dụng một số khoản chi không hết và chưa sử dụng để giữ vững cân đối ngân sách nhà nước các cấp và thực hiện một số nội dung khác.

4. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về tình hình chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về việc thi hành án đối với một số khoản thu nộp ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành;  việc xây dựng kênh truyền hình Quốc hội; tiếp tục cho ý kiến về Đề án đổi mới Văn phòng Quốc hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

 

(Văn phòng Quốc hội)