•  

    Khai mạc phiên họp thứ 26 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

     
  •  

    Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp chat vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội