Thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6

26/04/2012 00:22

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, ngày 26 tháng 3 năm 2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Phiên chất vấn có sự tham dự của hầu hết các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số cơ quan ở hữu quan, nhiều vị đại biểu Quốc hội ở địa phương cũng tham dự thông qua truyền hình trực tuyến tại Đoàn đại biểu Quốc hội.

Thông báo ý kiến kết luận phiên họp thứ sáu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

10/04/2012 05:16

Từ ngày 19 - 28/3/2012, Uỷ ban thường vụ Quốc hội họp phiên thứ sáu do đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành để nghe Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3: Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật công đoàn (sửa đổi), Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và 01 dự án trình Quốc hội cho ý kiến: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Thông qua Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và dự án Pháp lệnh chi phí giám định, định giá, chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng; xem xét, cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia, việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi, việc bổ sung biên chế, số lượng thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương năm 2012-2013, về nhân sự Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án Quân sự trung ương, xây dựng lực lượng kiểm ngư, việc chuyển Tạp chí kiểm toán thành Báo kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn về 2 lĩnh vực y tế và nội vụ; cho ý kiến về dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Các tin đã đưa: