DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 49 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến chương trình Phiên họp thứ 49 (tháng 10/2020) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội luân phiên điều hành nội dung Phiên họp. Dự kiến, Phiên họp thứ 49 diễn ra từ ngày 12/10-15/10/2020.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 4

Sáng ngày 15/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.