CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Thực hiện Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 (tháng 3/2024). Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp:

 

Not found

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 14/3/2024 đến chiều ngày 19/3/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.