KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 32

Từ ngày 11 đến 13/3/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về 06 nội dung và thông qua 04 Nghị quyết. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp như sau:

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 11-13/3/2019) tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.