Not found

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 13 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 11/7/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 12/7/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.