BAN HÀNH CHƯA ĐẦY ĐỦ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

(07/07/2022 09:59)

"Ban hành chưa đầy đủ các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí..." là một trong những nội dung được chỉ ra tại buổi làm việc giữa Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” với Kiểm toán Nhà nước tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn Giám sát.

 

CHÚ TRỌNG ĐIỀU HÒA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2023 BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI, HIỆU QUẢ

(05/05/2022 14:52)

Tại phiên giải trình của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về việc thực hiện đầu tư công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các đại biểu đã chỉ rõ tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022. Nhấn mạnh áp lực giải đẩy nhanh tiến độ giải ngân và điều hòa nguồn vốn đầu tư công với vốn từ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để bảo đảm tiến độ và hiệu quả giải ngân vốn.