CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 33 (THÁNG 4/2019) CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ngày 10/4/2019, tại Phiên khai mạc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức thông qua Chương trình làm việc Phiên họp lần thứ 33 (tháng 4/2019) từ ngày 10/4 đến 19/4/2019 với 15 nội dung được xem xét, thảo luận, thông qua...

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 33

Từ ngày 10 đến 19/4/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 33 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về 14 nội dung và thông qua 07 Nghị quyết.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 33 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 10/4 đến ngày 18/4/2019, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.