DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 52 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến chương trình, Phiên họp thứ 52 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/01/2021. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành phiên họp.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 52 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 11-12/01/2021, Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.