Không có tin bài

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 09 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, phiên họp thứ 09 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 10/3/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 25/3/2022. Phiên họp được tổ chức làm 02 đợt: Đợt 1 diễn ra từ ngày 10-16/3/2022; Đợt 2 diễn ra từ ngày 22-25/3/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.