CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA UBTVQH NGÀY 13/8/2018.

11/08/2018 10:01

Ngày 13/8/2018, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về hai nhóm vấn đề chính.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 26 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

03/08/2018 10:35

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 08/8 -13/8/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của một số dự án luật như dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Chăn nuôi, dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), ... và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Các tin đã đưa: