CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ngày 20/4/2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình làm việc Phiên họp thứ 44.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

Ngày 20/4/2020, phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.