DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 28 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 15/10 - 17/10/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV; cho ý kiến các báo cáo đánh giá về: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... và nhiều vấn đề quan trọng khác.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 28 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo Thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/10/201 tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ khai mạc và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì Phiên họp.