Phát biểu bế mạc phiên chất vấn tại phiên họp thứ 6 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

27/03/2012 07:56

Thứ nhất, rất hoan nghênh các đồng chí trong Thường vụ, các đồng chí đại biểu Quốc hội, các đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo các bộ, ngành chúng ta đã thực hiện công việc chất vấn và trả lời chất vấn công khai, minh bạch, dân chủ, thẳng thắn và đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Buổi chiều 26-3-2012: Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về một số lĩnh vực nội vụ

27/03/2012 07:56

Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ về một số lĩnh vực nội vụ: vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở

Các tin đã đưa: