Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 2a7e20a1-4954-90a9-7816-25313adb18a3.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH NGUYỄN VĂN AN: CẦN LÀM RÕ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT QUY ĐỊNH KHU VỰC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CHỈ BAO GỒM CÁC KHU VỰC ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ

ĐBQH NGUYỄN VĂN AN: CẦN LÀM RÕ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT QUY ĐỊNH KHU VỰC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CHỈ BAO GỒM CÁC KHU VỰC ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ

17/04/2024 19:31

Đóng góp vào dự án Luật Địa chất và khoáng sản, ĐBQH Nguyễn Văn An- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ TN&MT làm rõ ý kiến đề nghị nên xem xét quy định khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ bao gồm các khu vực đã có kết quả thăm dò để bảo đảm thu hút được các nhà đầu tư tham gia đấu giá, đồng thời xác định được giá khởi điểm sát hơn với giá trị thực tế của khu vực mỏ đem ra đấu giá...

ĐBQH - PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI

ĐBQH - PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI

17/04/2024 14:07

Cho rằng Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa người Việt Nam, nhất là khi Tín ngưỡng này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, thời gian qua, đất nước chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực nhằm giữ gìn, phát huy tốt nhất giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong xã hội đương đại và tương lai.

ĐBQH TRẦN THỊ NHỊ HÀ: CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THEO PHƯƠNG THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐBQH TRẦN THỊ NHỊ HÀ: CẦN BỔ SUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THEO PHƯƠNG THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

14/04/2024 20:28

Theo dự kiến Chương trình tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Quan tâm tới dự luật, đại biểu Trần Thị Nhị Hà – Phó Trưởng ban Dân nguyện tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung đồng thời kiến nghị, cần quy định cụ thể về nguyên tắc, điều kiện kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử.

ĐBQH - PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, VĂN HÓA LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC ĐẶT TÊN CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI SAU SÁP NHẬP

ĐBQH - PGS.TS BÙI HOÀI SƠN: LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, VĂN HÓA LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC ĐẶT TÊN CHO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI SAU SÁP NHẬP

11/04/2024 12:14

Đến năm 2025, cả nước dự kiến có hơn 600 đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sáp nhập và việc đặt tên cho các đơn vị hành chính mới này là vấn đề hiện đang được dư luận rất quan tâm. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, việc đặt tên cần thể hiện được dấu ấn, truyền thống văn hóa, lịch sử địa lý… của địa phương.

ĐBQH MAI VĂN HẢI: KHÔNG NÊN ĐẶT TÊN TÒA ÁN SƠ THẨM CHUYÊN BIỆT GẮN VỚI 3 LĨNH VỰC LÀ HÀNH CHÍNH, SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHÁ SẢN

ĐBQH MAI VĂN HẢI: KHÔNG NÊN ĐẶT TÊN TÒA ÁN SƠ THẨM CHUYÊN BIỆT GẮN VỚI 3 LĨNH VỰC LÀ HÀNH CHÍNH, SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ PHÁ SẢN

05/04/2024 10:42

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), đại biểu Mai Văn Hải – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đồng tình với sự cần thiết thành lập Tòa án sơ thẩm chuyên biệt để thực hiện xét xử đổi với những vụ việc khó và có tính chất đặc biệt. Đại biểu cho rằng, không kên đặt tên tòa án sơ thẩm chuyên biệt gắn với 3 lĩnh vực: hành chính, sở hữu trí tuệ và phá sản.

ĐBQH TÔ ÁI VANG: NGHIÊN CỨU XEM XÉT CHO LAO ĐỘNG NAM ĐƯỢC NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TỐI THIỂU 10 NGÀY

ĐBQH TÔ ÁI VANG: NGHIÊN CỨU XEM XÉT CHO LAO ĐỘNG NAM ĐƯỢC NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN TỐI THIỂU 10 NGÀY

03/04/2024 16:29

Đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Tô Ái Vang – Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng nêu quan quan điểm: Cần tăng số ngày nghỉ chế độ thai sản với lao động nam lên tối thiểu 10 ngày đối với trường hợp người vợ sinh con thông thường và có thể gấp đôi đối với những trường hợp sinh đôi trở lên, hoặc phải phẫu thuật...

ĐBQH DƯƠNG KHẮC MAI: ĐỀ NGHỊ SỚM TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐƯỜNG BỘ GIA NGHĨA, ĐẮK NÔNG - CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐBQH DƯƠNG KHẮC MAI: ĐỀ NGHỊ SỚM TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐƯỜNG BỘ GIA NGHĨA, ĐẮK NÔNG - CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

03/04/2024 12:32

Gửi phiếu chất vấn tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho biết, cử tri và Nhân dân tỉnh Đắk Nông mong mỏi sớm đầu tư triển khai Dự án đường cao tốc đường bộ Gia Nghĩa, Đắk Nông - Chơn Thành, Bình Phước để tháo điểm nghẽn trong phát triển của Tây Nguyên nói chung và Đắk Nông nói riêng, đảm bảo mục tiêu “không để một địa phương nào bị tụt hậu, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

ĐBQH NGUYỄN CHU HỒI: CẦN QUAN TÂM ĐẾN CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG BẢO ĐẢM CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

ĐBQH NGUYỄN CHU HỒI: CẦN QUAN TÂM ĐẾN CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG BẢO ĐẢM CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG

03/04/2024 10:54

Quan tâm đến những yếu tố nền tảng bảo đảm cho phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - ĐBQH Tp.Hải Phòng cho rằng cần giải quyết tốt cân bằng giữa môi trường và phát triển trong kinh tế biển, triển khai thực hiện các mục tiêu và giải pháp lớn của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ĐBQH NGUYỄN VĂN CẢNH: KIẾN NGHỊ LUẬT HÓA QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM MÙ, ĐIỂM ĐEN GIAO THÔNG

ĐBQH NGUYỄN VĂN CẢNH: KIẾN NGHỊ LUẬT HÓA QUY ĐỊNH VỀ ĐIỂM MÙ, ĐIỂM ĐEN GIAO THÔNG

03/04/2024 08:58

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (5/2024) tới đây. Quan tâm góp ý hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định đề nghị cần luật hóa quy định về điểm mù, điểm đen giao thông; bổ sung quy định cấm tự ý can thiệp thay đổi phần mềm điều khiển của xe điện các loại;...

ĐBQH VŨ THỊ LƯU MAI: CẦN CHỈ RÕ CHÍNH SÁCH KHẢ THI, ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43 CỦA QUỐC HỘI

ĐBQH VŨ THỊ LƯU MAI: CẦN CHỈ RÕ CHÍNH SÁCH KHẢ THI, ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC THỰC HIỆN TRONG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 43 CỦA QUỐC HỘI

02/04/2024 14:42

Theo đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, thành viên Đoàn Giám sát của Quốc hội, các bộ, ngành đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chính sách chưa đạt như kỳ vọng, do đó trong đánh giá chính sách cần thẳng thắn chỉ rõ các chính sách khả thi, chính sách chưa khả thi. Từ đó, đề xuất chính sách tiếp tục cũng như chính sách nên dừng thực hiện trong thời gian tới….

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: