Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d65092a0-89ba-90a9-7816-26e12b3aebbb.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

ĐBQH NGUYỄN QUANG HUÂN: CẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

31/01/2023 09:30

Quan tâm đến vấn đề phát triển năng lượng tái tạo, đại biểu Nguyễn Quang Huân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương nêu rõ, phát triển năng lượng tái tạo từ gió và mặt trời cũng đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, tuy nhiên cần tìm giải pháp công nghệ phù hợp để khắc phục hạn chế về lưu trữ điện năng.

ĐBQH ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ: XÂY DỰNG NỀN TƯ PHÁP CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI, CÔNG BẰNG, NGHIÊM MINH, LIÊM CHÍNH, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

22/01/2023 21:21

Tham gia ý kiến về vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà, đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội cho rằng cần phối hợp đồng bộ các giải pháp để xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

ĐBQH ĐẶNG NGỌC HUY: ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

21/01/2023 16:15

Nhìn lại kết quả công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và củng cố niềm tin của cử tri.

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ ĐÀO HỒNG LAN: NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG CỦA QUỐC HỘI ĐEM LẠI GIÁ TRỊ THỰC TIỄN TO LỚN CHO NGÀNH Y

20/01/2023 16:12

Trong 3 năm qua ngành y tế đã phải đối mặt với vô vàn thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó với sự sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 30/2021/QH15, giúp cho ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau đại dịch. Nhìn lại quá trình thực thi Nghị quyết 30 của Quốc hội, đối với Bộ Y tế, đó là những giá trị thực tiễn vô cùng quan trọng không thể phủ nhận.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP MAI THỊ PHƯƠNG HOA: QUỐC HỘI KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP, MINH BẠCH VÀ HIỆU QUẢ

20/01/2023 14:09

Nhìn lại những kết quả nổi bật của Quốc hội trong năm vừa qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa, đại biểu Quốc hội Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định cho rằng, Quốc hội đã không ngừng tự đổi mới trong tổ chức và hoạt động của mình, đồng thời bày tỏ hy vọng hoạt động của Quốc hội sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, công khai, minh bạch hơn và hiệu lực, hiệu quả hơn.

THƯỢNG TƯỚNG, ĐBQH NGUYỄN TÂN CƯƠNG: XÁC ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM, XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC THI PHÁP LUẬT

19/01/2023 16:52

Năm 2022, QĐND Việt Nam ghi dấu ấn mới trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội được nâng cao. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN TƯ PHÁP ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ: CHÚ TRỌNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN DÂN CỬ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

17/01/2023 10:12

Bàn về vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà, đại biểu Quốc hội Tp.Hà Nội cho rằng, vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, doanh nghiệp... trong phòng chống tham nhũng ngày càng được chú trọng, phát huy.

ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG KỊP THỜI QUYẾT ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH THEO YÊU CẦU CUỘC SỐNG

13/01/2023 09:29

Chia sẻ về Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, các Kỳ họp bất thường dần sẽ trở thành bình thường trong hoạt động của Quốc hội để kịp thời quyết đáp những vấn đề cấp bách theo yêu cầu của cuộc sống, đặc biệt trong thời điểm có nhiều tác động từ điều kiện thế giới và trong nước, có những vấn đề phải giải quyết ngay thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

ĐBQH TRẦN VĂN LÂM: THỰC HIỆN KỊP THỜI CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA, GẮN CHẶT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

10/01/2023 23:16

Để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, đại biểu Trần Văn Lâm - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang cho rằng cần tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, gắn chặt công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ...

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2: GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ, CẤP BÁCH, LÀM TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-XH TRƯỚC MẮT VÀ LÂU DÀI

10/01/2023 11:16

Đánh giá về Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, điểm nhấn trong các nội dung được xem xét, thông qua tại Kỳ họp bất thường lần này đều là những nội dung có tính thời sự, cấp bách, quan trọng, cần được giải quyết ngay...

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: