Error

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f83fdda0-5968-90a9-5115-a4f1f82ce0da.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type TVPortal.Publishing.Category.wpMenuLeftDaiBieuQuocHoi2, TVPortal.Publishing.Category, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=616514c961de576d could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)
ĐBQH NGUYỄN ANH TRÍ: DỰ ÁN LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH RẤT ĐẶC BIỆT VÀ ĐẶC THÙ

ĐBQH NGUYỄN ANH TRÍ: DỰ ÁN LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH RẤT ĐẶC BIỆT VÀ ĐẶC THÙ

21/09/2023 09:41

Chia sẻ bên lề Phiên họp thứ Nhất Ban soạn thảo dự án Luật Chuyển đổi giới tính, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, Trưởng Ban soạn thảo cho biết, dự án luật này có những điểm đặc biệt và đặc thù, do một đại biểu Quốc hội đề xuất, dự án luật rất mới về kiến thức, khác lạ đối với suy nghĩ trong các tầng lớp Nhân dân nên cần có cách triển khai phù hợp với tính đặc thù này.

ĐBQH ĐỖ THỊ LAN: TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

ĐBQH ĐỖ THỊ LAN: TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỂ THAY ĐỔI THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM ĐÁP ỨNG NHỮNG YÊU CẦU THỰC TIỄN

19/09/2023 22:37

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tại Diễn đàn Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023 để kịp thời có những quyết sách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội...

ĐBQH HOÀNG THỊ THANH THÚY: CÁC Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU THỂ HIỆN TƯ DUY “MỞ”, CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRẺ KHI BÀN VỀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

ĐBQH HOÀNG THỊ THANH THÚY: CÁC Ý KIẾN TẠI HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU THỂ HIỆN TƯ DUY “MỞ”, CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TRẺ KHI BÀN VỀ CÁC VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

19/09/2023 11:00

Đánh giá về kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy – Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh khẳng định, nhiều ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị rất sâu sắc, thể hiện tư duy rất “mở”, có trách nhiệm của người trẻ khi bàn về các vấn đề toàn cầu đang đặt ra được thể hiện qua Tuyên bố chung của hội nghị.

HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9 MỞ RỘNG VAI TRÒ CỦA NGHỊ SĨ TRẺ TRONG THÚC ĐẨY MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9 MỞ RỘNG VAI TRÒ CỦA NGHỊ SĨ TRẺ TRONG THÚC ĐẨY MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

18/09/2023 09:51

Đánh giá về kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, nhiều đại biểu khẳng định, Hội nghị là kênh ngoại giao nghị viện đa phương nổi bật trong năm 2023 với những đóng góp quan trọng, góp phần mở rộng vai trò, ảnh hưởng của các nghị sĩ trẻ trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), vì hòa bình, hợp tác và phát triển chung của thế giới.

ĐBQH CHÂU QUỲNH DAO: NGHỊ SĨ TRẺ CẦN TÍCH CỰC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ VĂN HOÁ THÀNH SỨC MẠNH NỘI SINH

ĐBQH CHÂU QUỲNH DAO: NGHỊ SĨ TRẺ CẦN TÍCH CỰC THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ TRỊ VĂN HOÁ THÀNH SỨC MẠNH NỘI SINH

17/09/2023 16:22

Theo đại biểu Châu Quỳnh Dao – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, mỗi nghị sĩ trẻ phải có ý thức trân trọng các giá trị văn hoá dân tộc; tích cực tham gia vào quá trình sáng tạo và chuyển đổi giá trị văn hoá thành sức mạnh nội sinh. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để hướng tới hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới...

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐBQH TRẺ VIỆT NAM NỖ LỰC HIỆN THỰC HÓA TUYÊN BỐ HÀ NỘI, THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: ĐBQH TRẺ VIỆT NAM NỖ LỰC HIỆN THỰC HÓA TUYÊN BỐ HÀ NỘI, THÚC ĐẨY VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

16/09/2023 19:27

Đánh giá về thành công của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, nhiều ĐBQH trẻ của Việt Nam khẳng định, những kết quả của Hội nghị thực sự có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin giữa các nghị viện. Các ĐBQH trẻ cũng thể hiện quyết tâm hiện thực hoá Tuyên bố Hội nghị để thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

PGS.TS- ĐBQH BÙI HOÀI SƠN: GHI ĐẬM DẤU ẤN, THÀNH CÔNG CỦA NƯỚC CHỦ NHÀ VIỆT NAM VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ

PGS.TS- ĐBQH BÙI HOÀI SƠN: GHI ĐẬM DẤU ẤN, THÀNH CÔNG CỦA NƯỚC CHỦ NHÀ VIỆT NAM VỚI BẠN BÈ QUỐC TẾ

16/09/2023 18:52

Đánh giá cao chất lượng các kiến đóng góp của các nghị sỹ trẻ Việt Nam và quốc tế cho Phiên thảo luận chuyên đề về “Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững” trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng Phiên thảo luận này đã góp phần làm nên thành công, ghi đậm thêm dấu ấn tốt đẹp của nước chủ nhà Việt Nam với bạn bè quốc tế.

ĐBQH NGUYỄN PHƯƠNG TUẤN: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐBQH NGUYỄN PHƯƠNG TUẤN: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

16/09/2023 17:49

Để triển khai các mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị Nghĩ sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Phương Tuấn cho rằng, Quốc hội cần tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy vai trò thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số...

ĐBQH NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN: THÀNH CÔNG CỦA HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9 KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, UY TÍN, TRÁCH NHIỆM CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG IPU

ĐBQH NGUYỄN THỊ NGỌC XUÂN: THÀNH CÔNG CỦA HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9 KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, UY TÍN, TRÁCH NHIỆM CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG IPU

16/09/2023 15:44

Sau hai ngày thảo luận sôi nổi, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã thành công tốt đẹp. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương khẳng định Hội nghị đã để lại ấn tượng đặc biệt và có giá trị trong lòng các đại biểu tham dự, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nghị sĩ trẻ các nước về thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

CẦN KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA NHƯ MỘT TRỤ CỘT CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 CỦA LIÊN HỢP QUỐC

CẦN KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA NHƯ MỘT TRỤ CỘT CỦA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2030 CỦA LIÊN HỢP QUỐC

16/09/2023 13:01

Trao đổi bên lề sau phiên thảo luận về "Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững", các Nghị sỹ trẻ cho rằng Quốc hội các nước cần khẳng định vai trò của văn hóa như một trụ cột của phát triển bền vững và thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc, phát huy vai trò của văn hóa trong các chính sách phát triển tại cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: