•  

    Hình ảnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 8 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XII - Ngày 24-4-2008

     
  •  

    Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 8 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII