Not found

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 9/5/2023 và bế mạc ngày 12/5/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.