•  
  Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp

  Khai mạc phiên họp thứ 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp

   
 •  
  Tổng hợp một số hình ảnh làm việc cùa phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

  Tổng hợp một số hình ảnh làm việc cùa phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

   
 •  
  Sáng 21/8/2012 tại Hà Nội, Ủy ban Thương vụ Quốc hội khóa XIII tiếp tục phiên họp thứ 10 Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn

  Sáng 21/8/2012 tại Hà Nội, Ủy ban Thương vụ Quốc hội khóa XIII tiếp tục phiên họp thứ 10 Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn