DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 48 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/09/2020 08:35

Từ ngày 10/9 đến ngày 18/9, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, phát biểu khai mạc và các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 48 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

08/09/2020 17:11

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến chương trình Phiên họp lần thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp thứ 48 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 19/9/2020

Các tin đã đưa: