THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ

19/09/2019 09:42

Thực hiện chương trình làm việc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sáng ngày 18 tháng 9 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 37 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

05/09/2019 11:32

Từ ngày 09/9 đến ngày 21/9/2019, Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Các tin đã đưa: