THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 4

15/10/2020 16:24

Sáng ngày 15/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc giải thích nội dung điểm a khoản 3 Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 3

14/10/2020 19:07

Sáng ngày 14/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 2

13/10/2020 19:28

Ngày 13/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 01

12/10/2020 19:29

Chiều ngày 12/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 49 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/10/2020 08:54

Từ chiều ngày 12/10 đến sáng ngày 15/10/2020, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Các tin đã đưa: