DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 22 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 22 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

07/04/2023 13:07

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 10 - 12/4/2023). Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu dự kiến nội dung phiên họp:

Các tin đã đưa: