Báo cáo nội dung trả lời chất vấn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại phiên họp thứ 10 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

21/08/2012 22:31

2. Phụ lục 1: Kết quả dạy nghề cho người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2011.

Các tin đã đưa: