Không có tin bài

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 08 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

Theo dự kiến Chương trình, phiên họp thứ 08 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 15 đến 17/02/2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.