CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

20/04/2020

Ngày 20/4/2020, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình làm việc Phiên họp thứ 44.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 44 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

17/04/2020

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định về dự kiến chương trình Phiên họp lần thứ 44 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (tháng 4/2020).

Các tin đã đưa: