•  

    Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII

     
  •  

    Một số hình ảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày 28-3-2008 tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII