DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 01 ngày 22/02/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

 

Không có tin bài

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 30 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 22/02/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.