Not found

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 20 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 13/2/2023 và bế mạc ngày 15/2/2023 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.