UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43

24/03/2020 10:53

Ngày 24/3/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình làm việc Phiên họp thứ 43

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

17/03/2020 15:18

Dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 43 (tháng 3/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến sáng 25/3/2020.

Các tin đã đưa: