•  

    Một số hình ảnh phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 19-3-2010

     
  •  

    Một số hình ảnh ngày khai mạc phiên họp thứ 29 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII