DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 40 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 17/12 đến ngày 18/12/2019, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

 

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 40 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 17 đến 18/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 40 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để xem xét các nội dung và thông qua 15 Nghị quyết. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có văn bản số 3433/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 40 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 17/12 đến ngày 18/12/2019, Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành các nội dung phiên họp.