•  

    Một số hình ảnh buổi chất vấn tại phiên họp thứ 18 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII - ngày 20 - 3 - 2009

     
  •  

    Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII ngày 19 - 3 - 2009