Thông cáo phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

25/09/2015 16:56

Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã họp phiên thứ 41 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Các tin đã đưa: