CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 25 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 13/7/2018. Phiên họp sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và nhiều vấn đề quan trọng khác.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 02 PHIÊN HỌP THỨ 25 UỶ BAN THƯỜNG VỤ KHÓA XIV

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, sáng ngày 13/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, quyết định việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021 và bổ sung địa bàn kiêm nhiệm. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung thảo luận.