CHÚNG TA CẦN MỘT HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ MÀ QUYỀN LỰC THỰC SỰ THUỘC VỀ NHÂN DÂN, DO DÂN VÀ PHỤC VỤ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN

17/05/2021

Chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP TIỂU BAN NHÂN SỰ

17/05/2021

Sáng ngày 17/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Thanh Mẫn, Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng bầu cử Quốc gia tiến hành phiên họp để nghe và cho ý kiến về kết quả công tác của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng bầu cử quốc gia từ ngày thành lập đến nay.

CHUẨN BỊ BẦU CỬ CHẶT CHẼ, ĐÚNG TIẾN ĐỘ QUY ĐỊNH

17/05/2021

Với kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 các cấp có nhiều khác biệt so với trước đây, Hà Nội đang trong quá trình chuẩn bị bầu cử từng bước chặt chẽ, đúng luật, bảo đảm chất lượng và an toàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử triển khai đúng tiến độ quy định để tổ chức thành công cuộc bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

TÍCH CỰC TUYỀN TRUYỀN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA VÀ GIÁM SÁT CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

17/05/2021

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia và thực hiện giám sát bầu cử bằng cách động viên cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.

SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN CỦA TOÀN DÂN

17/05/2021

Mặc dù dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với cách làm sáng tạo, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tích cực, chủ động, tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

HÀ NỘI: 175 PHƯỜNG SẼ KHÔNG THÀNH LẬP ỦY BAN BẦU CỬ

17/05/2021

Do không tổ chức HĐND phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị nên trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 175 phường của thành phố Hà Nội sẽ không thành lập Ủy ban bầu cử ở phường.

SẴN SÀNG ỨNG PHÓ CÁC TÌNH HUỐNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 PHỤC CỤ BẦU CỬ

16/05/2021

Ngày 16/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có Công điện số 668/CĐ-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trước và trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

BẢO ĐẢM KHÔNG TẬP TRUNG QUÁ ĐÔNG NGƯỜI Ở PHÒNG BỎ PHIẾU TẠI CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM

16/05/2021

''Căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình...''

BÁC HỒ VỚI CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI

16/05/2021

Ngày 23/5/2021, toàn dân ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh. Đó là ngày hội toàn dân thể hiện quyền làm chủ của mình...

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ CỦA ỦY BAN BẦU CỬ TP.HÀ NỘI VỀ VIỆC RÚT TÊN ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV

16/05/2021

Ngày 16/5, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản số 689/HĐBCQG-TBNS thông báo chính thức đến Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Quang Tuấn rút khỏi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng thời điều chỉnh danh sách người ứng cử.

Các tin đã đưa: