• Quốc hội khóa X
  • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 46 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

    10/07/2020 07:52

    Ngày 06/7/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã quyết định dự kiến chương trình phiên họp thứ 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp thứ 46 sẽ diễn ra vào ngày 13/7/2020.

    Các tin đã đưa: