DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 45 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

04/05/2020 12:11

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 45 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày 08, 15 và 16/5/2020

Các tin đã đưa: