DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 48 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 10/9 đến ngày 18/9, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, phát biểu khai mạc và các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ PHIÊN HỌP THỨ 48 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 10-18/9/2020, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.