•  

  Sáng 13/8/2015.Ngày làm việc thứ tư Phiên họp lần thứ 40 Ủy ban thường vụ QH

   
 •  

  Sáng 12/8/2015: Ngày làm việc thứ ba Phiên họp lần thứ 40 Ủy ban thường vụ QH

   
 •  

  Sáng 11/8/2015 : Ngày làm việc thứ hai Phiên họp lần thứ 40 Ủy ban thường vụ QH

   
 •  

  Khai mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII