• Hình ảnh tại phiên họp
 • Quốc hội khóa XIII
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 42
 • Kỳ họp thứ 4
 • Kỳ họp thứ 3
 • Kỳ họp thứ 2
 • Phiên họp thứ 21
 • Thông cáo
 • Quốc hội khóa X
 • Phiên họp thứ 16
 • Phiên họp thứ 15
 • Phiên họp thứ 14
 • Phiên họp thứ 13
 • Phiên họp thứ 12
 • Phiên họp thứ 11
 • Phiên họp thứ 10
 • Phiên họp thứ 9
 • Phiên họp thứ 8
 • Phiên họp thứ 7
 • Phiên họp thứ 6
 • Phiên họp thứ 5
 • Phiên họp thứ 4
 • Phiên họp thứ 3
 • Phiên họp thứ 2
 • Phiên họp thứ nhất
 • Quốc hội khóa X
 • DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

  Theo dự kiến chương trình, Phiên họp chuyên đề pháp luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 01 đến 02/4/2024 tại Nhà Quốc hội. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV tới đây. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu dự kiến Chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

   

  Not found

   

  Not found