•  

    Một số hình ảnh buổi chất vấn tại phiên họp thứ 22 Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 14-8-2009

     
  •  

    Một số hình ảnh khai mạc phiên họp thứ 22 Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XII ngày 11-8-2009