KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TẠI PHIÊN HỌP THỨ 32

25/03/2019 08:46

Từ ngày 11 đến 13/3/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 32 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về 06 nội dung và thông qua 04 Nghị quyết. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp như sau:

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 32 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

08/03/2019 08:32

Chương trình Phiên họp lần thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 11/3/2019 đến ngày 13/3/2019. Tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng.

Các tin đã đưa: