DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 53 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa quyết định nội dung chương trình Phiên họp lần thứ 53 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 22 - 23/02/2021

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 53 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chiều 22/02/2021 và sáng 23/02/2021, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.