UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43

Ngày 24/3/2020, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình làm việc Phiên họp thứ 43

 

DỰ KIẾN PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

Được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 16/3, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có thông báo dự kiến Chương trình Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Phiên họp sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến sáng 25/3/2020.

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 43 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Từ ngày 23/3 đến ngày 25/3/2020, Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.