THÔNG CÁO BÁO CHÍ: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

21/09/2021 16:30

Thứ Ba, ngày 21/9/2021, tại Phiên họp thứ 03 diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ PHIÊN HỌP THỨ 03 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGÀY 20/9/2021

20/09/2021 23:05

Thứ Hai, ngày 20/9/2021, Phiên họp thứ 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 3 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

12/09/2021 15:49

Từ ngày 13/9-22/9/2021, phiên họp thứ 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Các tin đã đưa: