Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa làm việc với các sở, ban, ngành tỉnh trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

12/10/2017

Chiều ngày 11/10/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Thân – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì; đồng chí Trần Sơn Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lữ Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách; các đồng chí là đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thân báo cáo nội dung Chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét thông qua 06 dự án luật và cho ý kiến 09 dự án luật, trong đó có dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, là Luật có ảnh hưởng rất lớn đến địa phương tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, tại Hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giành thời gian lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội để có ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; trong đó tập trung vào các dự án Luật như: Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật Cạnh tranh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng… Qua Hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và sẽ xem xét có ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

(http://daibieunhandankhanhhoa.gov.vn/)