Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại TP Hồ Chí Minh

(17/01/2018)

Chiều 16.1, Đoàn giám sát của QH, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát của QH làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2016.