Đoàn giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính làm việc tại Kiên Giang

(29/03/2017)

Chiều 28/3, tại Kiên Giang, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2016.