Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Kiên Giang

24/03/2017

Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, ngày 24/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc Với ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về nội dung này.

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại Cà Mau

23/03/2017

Sáng 23/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc tại Cà Mau về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại TP Hải Phòng

09/03/2017

Ngày 8/3, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Thượng tướng Võ Trọng Việt làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016

03/03/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc của Đoàn giám sát với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016, sáng 3/3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung này. Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Uông Chu Lưu chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016

03/03/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc của Đoàn giám sát với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016, sáng 3/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về nội dung này. Trưởng Ban Công tác Đại biểu, Phó Trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Túy chủ trì buổi làm việc.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016

03/03/2017

Tiếp tục Chương trình làm việc của Đoàn giám sát với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2016, sáng 3/3, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với Ủy ban Dân tộc về nội dung này. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Vĩnh Phúc

22/02/2017

Thực hiện chương trình giám sát tối cao của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2016, ngày 21/2, Đoàn công tác số 6 của Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc về nội dung này. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện, Phó trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thanh Hải dẫn đầu Đoàn công tác.

Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh” họp triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2017

13/01/2017

Sáng 13/1, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh” tổ chức họp triển khai nhiệm vụ giám sát trong năm 2017. Phó Trưởng đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Lê Đình Nhường chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giám sát về an toàn thực phẩm tại Bình Dương

12/12/2016

Chiều 12.12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Phùng Quốc Hiển, Đoàn giám sát của QH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2015 đã làm việc với UBND tỉnh Bình Dương về nội dung này.

Phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016”

28/09/2016

Sáng 28/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” họp phiên thứ nhất.

Các tin đã đưa: