PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ GẶP MẶT ĐOÀN CÁN BỘ CHỦ CHỐT HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP. HÀ NỘI

13/12/2018

Chiều 13/12 tại Nhà Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt thân mật Đoàn cán bộ chủ chốt huyện Đan Phượng, Tp. Hà Nội nhân dịp đoàn tới tham quan Nhà Quốc hội và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI PHÙNG QUỐC HIỂN TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC COCA COLA VIỆT NAM

12/12/2018

Chiều 12/12 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Tổng Giám đốc Công ty Coca Cola Việt Nam Sanket Ray đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN MẠNH TIẾN TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐẢNG AZERBAIJAN MỚI

12/12/2018

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Azerrbaijan mới cầm quyền tại Azerbaijan, do Trưởng Ban Đối ngoại Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và quan hệ Liên nghị viện của Hạ viện Azerbaijan Sevinj Fataliyeva làm Trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/12/2018

Chiều ngày 11/12, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm và việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TIẾP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP LÀO

11/12/2018

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn cũng như kết quả hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tin tưởng, Bộ Tư pháp hai nước sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí, anh em thực sự thiết thực, sâu sắc và hiệu quả hơn.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TIẾP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP LÀO

11/12/2018

Chiều ngày 11/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào do Bộ trưởng Saysy Santyvong dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 29 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/12/2018

Chiều 11/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc với nhiều vấn đề quan trọng được xem xét, quyết định.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

11/12/2018

Chiều 11/12, tiếp tục chương trình phiên thứ 29, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

HOẠT ĐỘNG LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM VÀ CHẤT VẤN, TRẢ LỜI CHẤT VẤN ĐƯỢC TIẾN HÀNH THẬN TRỌNG, NGHIÊM TÚC TẠI KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV

11/12/2018

Trong Dự thảo báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 6 trình bày tại phiên họp thứ 29 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành thận trọng, nghiêm túc tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV.

KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV KHẲNG ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC NHÂN SỰ, LẬP PHÁP, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH

11/12/2018

Dự thảo báo cáo tổng kết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV tại phiên họp thứ 29 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, kỳ họp này đã khẳng định sự thành công trong công tác nhân sự, lập pháp, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội và ngân sách.

Các tin đã đưa: