MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT 90 CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC

23/02/2019

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn và đặc biệt vai trò của đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG GẶP MẶT 90 CÁN BỘ NỮ CÔNG TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC

23/02/2019

Sáng 23/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt 90 đoàn viên, nữ công nhân, lao động có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác nữ công được biểu dương toàn quốc lần thứ 2, năm 2019.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẶC XÁ NĂM 2018

23/02/2019

Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật đặc xá (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Để bảo đảm triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này; yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá năm 2018 trình Chính phủ trong tháng 4/2019.

NÂNG CAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI THANH HÓA

22/02/2019

Trong 2 ngày 21 - 22/02, Đoàn Giám sát số 3 do Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnhThanh Hóa về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TIẾP CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO THÁI LAN CHEEP JULLAMON

22/02/2019

Vui mừng chào đón Chánh án Cheep Jullamon và Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Thái Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm và chú trọng vai trò và hoạt động của các cơ quan tư pháp.

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TIẾP CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO THÁI LAN CHEEP JULLAMON

22/02/2019

Sáng ngày 22/02 tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Tòa án tối cao Thái Lan do Chánh án Cheep Jullamon làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

THIẾT KẾ LẠI QUY ĐỊNH VỀ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHO GỌN HƠN, RÕ RÀNG HƠN

22/02/2019

Thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) tại phiên họp thứ 31 ngày 21/2, nhiều thành viên UBTVQH quan tâm cho ý kiến về quy định định Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHO CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG

22/02/2019

Tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng lần sửa đổi này phải thể chế được quan điểm của Đảng về tiếp tục phân cấp, đẩy mạnh phân cấp, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong đầu tư công.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

22/02/2019

Chiều ngày 21/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Phó Chủ tịch phụ trách Cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Thế giới Makhtar Diop nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-22/02.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG BUỔI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 31

22/02/2019

Chiều ngày 21/02, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), đồng thời bế mạc phiên họp.

Các tin đã đưa: