VĂN PHÒNG QUỐC HỘI: XỨNG ĐÁNG VỚI VAI TRÒ THAM MƯU, GIÚP VIỆC QUỐC HỘI

15/02/2018

Năm 2017, ghi nhận một năm Quốc hội Việt Nam đạt được nhiều kết quả, thành công vượt bậc trong hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội. Chỉ tính riêng tại 2 kỳ họp 3 và 4 của Quốc hội khóa XIV đã thông qua 18 Luật và cho ý kiến về 15 dự án Luật khác; Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội với nhiều nhóm vấn đề được nâng cao, được cử tri cả nước đồng tình ủng hộ… Thànhg công đó, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của Văn phòng Quốc hội, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Quốc hội.

ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

14/02/2018

Năm 2017 là năm mà Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã nỗ lực thẩm tra các dự án Luật, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, nghị quyết, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua; tham mưu giúp Quốc hội lập và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, qua đó góp phần đưa các chính sách pháp luật vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và mong mỏi của cử tri cả nước.

UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI: MỘT NĂM NHÌN LẠI

15/02/2018

Với những kết quả nổi bật trong năm 2017, được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã góp phần “thổi” thêm luồng sinh khí mới, hoà nhịp trong sự phát triển chung của Quốc hội với phương châm “đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng”.

UỶ BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA QUỐC HỘI: ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, GÓP PHẦN HOÀ NHỊP PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA QUỐC HỘI

15/02/2018

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có chức năng thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực Quốc phòng và An ninh và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; giám sát việc thực hiện luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực Quốc phòng và An ninh; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh; giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách; kiến nghị các vấn đề về chính sách Quốc phòng và An ninh, những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI: THÚC ĐẨY TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT TÀI CHÍNH

15/02/2018

Năm 2017, cử tri và nhân dân cả nước thấy rõ được tinh thần tiên quyết của Quốc hội trong việc yêu cầu Chính phủ tuân thủ nguyên tắc và kỷ luật tài chính. Điều này thể hiện rất rõ trong các báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những vấn đề liên quan đến phân bổ, sử dụng vốn ngân sách và sử dụng nguồn vốn vay. Đây là yếu tố quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế của đất nước có bước chuyển ngoạn mục; sai phạm trong sử dụng tài sản công từng bước được chấn chỉnh giúp giảm bội chi và nợ công trong giới hạn an toàn. Năm 2017, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã nỗ lực để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao giúp kỷ luật tài chính được siết chặt hơn và giúp Chính phủ điều hành ngân sách một cách tốt hơn.

UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI: ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỐC HỘI

15/02/2018

Đích đến của các chính sách xã hội đều nhằm xây dựng, phát triển và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con người. Vì vậy, từ những luật, pháp lệnh ban đầu như Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích, Pháp lệnh Hợp đồng lao động, Pháp lệnh Bảo hộ lao động… hay các cuộc giám sát thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, Giám sát văn bản của Chính phủ… luôn được Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm từ đó đã định hình được hệ thống pháp luật chuyên ngành để Uỷ ban Về các vấn đề xã hội điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân và cử tri cả nước.

ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN LUẬT - ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP

15/02/2018

Năm 2017 là năm thứ 2 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, cùng với các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, Quốc hội tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và để lại nhiều dấu ấn, kết quả quan trọng. Thành công chung đó của Quốc hội có phần đóng góp không nhỏ từ hoạt động của Ủy ban Kinh tế ở cả ba phương diện: xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI: NỖ LỰC ĐƯA CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀO CUỘC SỐNG

14/02/2018

Cùng với hoạt động đổi mới của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc cũng đang từng bước đổi mới toàn diện và triệt để nhằm thực hiện tốt vai trò chức năng giám sát, tham mưu, hoạch định… các chính sách liên quan đến vấn đề dân tộc, đáp ứng yêu cầu thực tế. Năm 2017, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đổi mới, cải tiến về hình thức nghiên cứu, tham gia ý kiến, phối hợp thẩm tra các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết. Công tác giám sát, khảo sát được triển khai một cách khoa học, bài bản, đạt hiệu quả rõ nét.

UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI: DẤU ẤN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI

15/02/2018

72 năm qua, hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng thực thi hiệu quả chính sách đối ngoại và chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế, đưa hoạt động ngoại giao Nghị viện đi vào chiều sâu. Trên cơ sở đó, Quốc hội Việt Nam đã thiết lập được quan hệ với gần 180 quốc gia và là thành viên của nhiều tổ chức, diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ: “HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI ĐÓNG VAI TRÒ HẾT SỨC QUAN TRỌNG…”

15/02/2018

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo luôn là khu vực nhận được sự quan tâm đặc biệt với những chính sách đặc thù. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và tiến tới rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, miền trên cả nước. Để đạt được mục tiêu đó thì vai trò của các chính sách, công tác triển khai các chính sách đến với vùng đồng bào dân tộc vùng khó khăn là rất quan trọng. Nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ để thấy được hiệu quả của những chính sách dân tộc cũng như công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong hoạch định và triển khai các chính sách về dân tộc.

Các tin đã đưa: